hakkında / about
1 Ekim 2015

Fotoğraf çalışmalarına 1983 yılında başladı. 1987 yılında afsad’a (ANKARA FOTOGRAF SANATÇILARI DERNEĞİ ) üye olmasıyla fotoğrafta yeni arayışlar içerisine girdi.1987-1995 yıllarında afsad çatısı altında sürdürdüğü çalışmalarına bağımsız olarak devam etmektedir.
İlk kişisel sergisini 1989 yılında “ Dünden bugüne”(2) adlı çalışmasıyla açtı.

1992 “Yalnızlık ve Dinginlik Üzerine “ (3)
1993 “ Sahnenin Arkasından ve İçinden “
1996 “ Yalnızlık Üzerine “ (3)
2002 “ Zaman İçinde Yolculuk “ (2)
2005 “ Aynı Şehirde Aklar Düşemedi Saçlarına” (6)
2005 “Gallipoli 2005 “ (3)
2006 “Monocrom Cumartesiler” (3)
2007 “Ölü Ev”
2007 “Den İZ Kıyısında” (2)
2010 “Balık Sırtı Yaşamlar-2 (kepez Balıkçıları) (2)
2011 “ Balık Sırtı Yaşamlar-1 (Ece Limanı Balıkçıları)
2012 ” Okul”

adlı çalışmaları ise diğer sergileridir.
Bunların dışında bir çok karma sergiye katılan fotoğrafçının; “Doğunun Gizemleri”, “Yalnızlık Üzerine” ve “Balık Sırtı Yaşamlar” ve “Keşke ” adlı gösterileri bir çok kentte gösterilmiştir.

Fotoğrafları, yazıları, kültür ve sanat dergilerinde yayınlandı.

Seminerlere katıldı. Çanakkale 1., 2. ve 3. 4.5.Fotoğraf Festivalleri’ni düzenledi.
Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi’nde kendisine özel bir bölüm ayrılmıştır.

Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite’sin de fotoğraf üzerine dersler vermekte aynı zamanda da yine Çanakkale’de kurduğu Pan Görsel Kültür Derneği’nin yönetim kurulu başkanıdır.
Aktüel Arkeoloji Dergisi Fotoğraf Editörlüğünü yürütmektedir.

He took up photography during his high school years and he began taking photographs in 1983 professionally.

In 1987, he became a member of AFSAD (Ankara Association of Photography Artists) and he set out new journeys in photography. After working with AFSAD from 1987 to 1995, he started working individually.

He mostly deals with the conceptual and philosophical aspects of the art of photography and strives to reflect a set of emotions such as loneliness, desolation, sadness, mystery, simplicity, nostalgia, inertia in his photographs.
He opened his first individual exhibition with his work titled “From yesterday to today” (2) in 1989. His other individual exhibitions are:
1992 “on Loneliness and Inertia” (2),
1993 “from Back and Inside of the Stage”,
1996 “on Loneliness” (3),
2002 “Journey in Time “(2),
2005 “In the same city you were not able to turn grey”. (6)
2005 “Gallipoli 2005 “ (2)
2006 “Monochrome Saturdays” (3)
2007 “Dead House”
2007 “Seaside” (2)
2010 ” Fish Ridge Life-2 ”
In addition, he has participated in many mixed exhibitions. His works named “Mysteries of the East”, “on Loneliness” and “Fish Ridge Lives” have been exhibited in many cities in Turkey. His photographs and papers have been published in some cultural and art reviews. He has given seminars on photography. He has also organised “Canakkale Photography Festivals” five times with intervals.